Zaregistrujte se ZDARMA
Jste zde: Domů /

Co se to vlastně děje?

20.02.2011

Právě dochází čím dál tím více a rychleji k transformaci naprosto všeho hmotného a to nejen na této planetě ale i v celé této sluneční soustavě. Je tomu tak z toho důvodu, že veškerá hmota je neustále více a více prozařovaná světlem z centrálního slunce, čímž dochází k transmutaci - přerodu veškeré hmoty z báze uhlíku na bázi tekutých světelných krystalů. To znamená, že se z veškeré hmoty v této sluneční soustavě, čili jak z planet, tak i z nás, stanou zářivé světelné bytosti, jejichž souhrnný svit začne vytvářet zlatavou sluneční záři, přičemž slunce této sluneční soustavy se stane pro tato nově zrozená slunce sluncem centrálním. Takže není divu, že se zde slétají "Ufouni" nejen z tohoto, ale i z jiných vesmírů, aby se mohli stát svědky této velkolepé podívané.

Slunce je horké pouze v jeho atmosféře. Je to záře kolektivního vědomí všech bytostí (tedy i veškeré hmoty), které v takovémto projevu existence žijí. Veškerá hmota (v projevu Jing - ženský princip), která je propojená do jednoty se svým antihmotným, čili frekvenčním dvojčetem (jenž je v projevu světla polarizovaného na Jang - mužský princip) totiž září jako miniaturní sluníčko. Proto v takovýchto projevech existencí září naprosto vše, tedy i veškerá flóra a fauna jako malá sluníčka, jejichž souhrn vytváří záři sluneční. Takže se nebojte, bude tam naprosto VŠE co je krásné, radostné a povznášející, jen to již nebude rozdělené do duality v podobě ČÁSTIC hmoty a FREKVENCÍ světla.

Protnutím galaktického nulového bodu (21. 12. 2012) totiž dojde k tomuto propojení částic hmoty s frekvencemi světla. Tím se u všeho a všech obnoví 12ti vláknové DNA, čímž se obnoví plná 100%ní funkce mozkové kapacity.

Přímým zásahem fotonůpramenících z galaktického centrálního slunce(jenž jsou nosičem vědomí galakticé úrovně vědomí a jejích existencí) totiž dojde k tomu, že se slunce této sluneční soustavy změní ze slunce polarizovaného na mužský princip - Jin (jehož protipolem jsou planety Jang - ženský princip) naslunceNEPOLARIZOVANÉ, čili na slunce centrální a z planet se stanou hvězdy (což jsou světy jednoty páté a vyšších dimenzí), čímž v celé této sluneční soustavě veškeré dualitní světy a jejich reality zcela vymizí.

Ti kteří projdou transmutací, si svá těla ponechají, ale veškeré hmotné projevy existencí (čili nejen těla - schránky bytostí, ale i věcí) se přetransformují - promění z báze uhlíku na bázi tekutých světelných krystalů, což je světelná sluneční plazma, zkrystalizovaná do polo-hmotného polo-světelného projevu své existence, takže svítí, podobně jako slunce. Čili veškeré hmotné formy v této sluneční soustavě se pouze přemění z jedné formy své existence do jiné, vyšší formy existence (ve frekvenčně vyšší oktávě), něco jako když se housenka zakuklí a stane se z motýlem.

Z důvodu, že dojde k přímému zásahu fotony pramenícími z galaktického středu - srdce galaxie (jež v sobě nesou GALAKTICKOU úroveň vědomí) má možnost navrátit se nazpět do jednoty naprosto každá bytost (dokonce i ti kteří jsou temné), ale na to, aby byl člověk (bytost) schopen se dostat nazpět do jednoty, se bude muset nejen dostatečně zharmonizovat, ale i si přát přejít nazpět do světů jednoty, ve kterých každý smýšlí jedná a tvoří tak, aby to bylo pro prospěch VŠECH zúčastněných.

Pokud si toto některé bytosti ale nepřejí a chtějí nadále zůstat bezohlednými bytostmi, kterým jde především o jejich VLASTNÍ dobro (a ne o dobro všech zúčastněných), tak takovéto bytosti se do světů jednoty samozřejmě dostat nebudou moci a tak se nejpozději přes galaktický nulový bod (což je vstup do hyperprostoru spojující naprosto vše se vším) budou muset přemístit do nějakého paralelního vesmíru, ve které stále ještě existují dualitní světy a jejich reality.

To, co rozhoduje o tom, kdo se do jakého světa dostane, jsou vnitřní osobní frekvence, neboť ty vytváří projekční a gravitační pole, která každou bytost promítnou do takového světa a takové reality, do které svými osobními frekvencemi skutečně patří. Ve světech jednoty, čili v páté a vyšších dimenzích totiž již nemůže existovat "dobro" i "zlo" současně v jednom a tom samém prostoru (jako je tomu ve světech duality), to znamená, že sobecké bytosti již nebudou moci být ve stejném prostoru, ve kterém jsou bytosti dobrotivé.

Je třeba si konečně uvědomit, že všichni a všechno ve své podstatě není žádná tzv. hmota (čili existence jednotlivých věcí a bytostí), ale že všichni a všechno jsou především kosmické vědomí JÁ, dočasně individualizované do projevů všemožných JSEM to či ono, čili že je to všechno energie světla, nebo-li aktivního vědomí, které se pouze domnívá, že je to či ono.

V nulovém bodě (což je bod zrodu a zániku vně projevené existence) se ale vše rozloží z tzv. hmotných projevů existencí na pouhou tuto kosmickou energii vědomí (pamatující si čím v hmotném projevu byla), přičemž po opuštění nulového bodu tato jednotlivá vědomí opět zkrystalizují nazpět do vně projevené existence.

Jelikož si ale v nulovém bodě naprosto vše se vším navzájem vymění informace (čímž se všichni a všechno obohatí o zkušenosti a moudrosti ostatních existencí), proto se všichni a všechno bude moci promítnout do podstatně vyšších a dokonalejší úrovní a projevů existencí než ve které byly původně.

PS: Nejsme člověk, který má spirituální zkušenosti, ale jsme především spirituální podstata individualizovaná do všemožných věcí, bytostí a projevů existencí, tedy např. i do lidí, mající hmotné, pozemské zkušenosti.


My jsme tvůrci svých světů a jejich realit, čili všeho co je - existuje. http://inner-light.ning.com/forum/topics/my-jsme-tvurci-svych-svetu-a-j

Související články:

ARKTURIÁNSKÝ KORIDOR 2011:
http://www.inner-light.ning.com/forum/topics/arkturiansky-koridor-2011

Podrobnosti o tom k čemu v pátek 21. 12. 2012, při protnutí galaktického nulového bodu - času dojdenalezdete zde:
http://inner-light.ning.com/forum/topics/k-cemu-v-patek-21-12-2012-pri-

Nastává transformace a vzestup hmotné struktury do projevu tekutých světelných krystalů, čili z naší planety (a všeho co na ní a uvnitř ní je) se stává hvězda.
http://inner-light.ning.com/forum/topics/nastava-transformace-a-vzestup

Mnohem více podrobností o tom, kdo se do jakého světa a jaké reality zařadí a proč je uvedeno zde:
http://inner-light.ning.com/profiles/blogs/archand-l-michael-proces

Více podrobností o tom jak funguje přitažlivost stejnorodých frekvencí naleznete zde:
www.trefy.cz/elektromagnet

Související videa:

Holografický vesmír. (video s českými titulky)
http://www.youtube.com/watch?v=_H0mPzBtbjE

2012 - Poselství Naděje (část 1 /2)
http://www.youtube.com/watch?v=DiXgbm04gfA

2012 - Poselství Naděje (část 2 /2)
http://www.youtube.com/watch?v=rtIwgeUBYZo

UVOD DO TRANSFORMACE
http://www.youtube.com/watch?v=Xwmncb02aok&feature=player_embedded+

Lightbody, merkabah, merkavah, merkaba, 2012ascension, soul
http://www.youtube.com/watch?v=QBYXIXZhZrg&feature=related

Čerpáno z webu Věk Zlatého Světla, autor: Lumír Živé Světlo Světelná Tantra, 18. února 2011.