Zaregistrujte se ZDARMA
Jste zde: Domů /

Rodiče, děti a vztahy

01.09.2013

Situace je taková, že svět se mění. Člověk již nežije tak, jak dříve. Mění se zastaralé vzorce chování. Nastupuje doba, kdy je důležitá svoboda, ne manipulace a ovládání. Staré způsoby žití vztahů již nefungují. Trvání vztahu za každou cenu, pokud člověk cítí, že tento vztah mu již nic nepřináší, je zbytečná oběť. Je to bolestné a nenaplňující. Lásku je potřeba sdílet, cítit ve svém srdci. Omezení všeho druhu přinášejí vztahu smrt. To, že uvnitř vztahu žijí děti, které na toto doplácí, je z jedné strany bolestné. Z pohledu druhého však jsou to samostatné bytosti, které si z nějakého důvodu vybraly tuto zkušenost. Mnohdy je pro ně přínosnější žít v sice rozděleném vztahu, zato však v prostředí klidném a láskyplném, bez hádek a křiku. Mnohdy si rodiče myslí, že děti nevnímají atmosféru vztahu. Věnují pozornost sami sobě a svým problémům a nevšímají si chování svých dětí, ani výstražných signálů, že něco není v pořádku. Vnímání dětí je však velice zesílené. Vztahy, které nejsou založeny na lásce, vcítění se do druhého a jeho chápání, na vzájemné důvěře a úctě, budou dříve, či později skutečně procházet krizí a nakonec budou zrušeny. Zmizí důvod jejich trvání. V tomto čase je potřeba cítit se volně. A pokud je jeden partner svazován tím druhým, pokud je zde v čemkoli nerovnováha, již zde není to, co dělá partnerství smysluplným. Není potřeba si nalhávat, že se vše může změnit. Pokud by to šlo, již dávno by se tak stalo. V ojedinělých případech je možná změna, avšak jen tehdy, pokud si nesoulad uvědomují oba partneři a chtějí svůj život změnit, chtějí pracovat sami na sobě. Častěji však mnozí ustrnou a nechtějí změnu, bojí se změnit, jsou pohodlní a díky tomu odepíší zpočátku ještě fungující vztah, který by se ještě dal napravit. Není zde žádná rada, jak se zachovat. Přesto, jakmile se projeví alarmující příznaky nespokojenosti, je potřeba toto okamžitě řešit. Komunikovat s partnerem. V případě nemožnosti vztah obnovit, je však potřeba dívat se již jen sami na sebe a na to, co v životě chcete. Žádné obětování a plané sliby. Čas plyne a vy máte nárok na smysluplný a radostný život. Nesetrvávejte dobrovolně tam, kde se cítíte pokoření, méněcenní či zatracovaní. Vaše strachy blokují vše, čeho byste mohli změnou dosáhnout. Nedovolte jim to. Uvědomte si, co v životě chcete a za tím si jděte. Řešení se vždy najde.
http://zlata.dusicka.sweb.cz