Zaregistrujte se ZDARMA
Jste zde: Domů /

Iluze dle Budhy, vibrace (energie), “RAKOVINA“ VZTAHU

06.11.2013
Jak nám práce s energiemi může pomoci v našich vztazích?

Jak nám práce s energiemi může pomoci v našich vztazích?

V tomto příspěvku se dočtete o několika pojmech, se kterými jste se buď ještě ve svém vztahovém životě nesetkali, nebo s nimi už pracujete, ale víte, že k jejich pochopení vám ještě chybí poslední díl či kousek, jenž doplní celou skládanku a vy se znovu odrazíte a svoje vztahy budete moci urovnat a vyřešit, aniž by vás i vaše blízké bolelo u srdce.
Věříte v předpovědi?
Každá předpověď pouze říká, co může nastat, nikdy ne, co nastane. Ostatně to by bylo v rozporu s principem svobodné vůle
1. ILUZE
Svět je iluze. Buddha i Bible to říká. Proč? Každý v sobě máme dobré i špatné stránky. Záleží jen na tom, z jakého úhlu pohledu je vidíme. Tento pohled ovlivňují naše očekávání, naše představy, úvahy i myšlenky týkající se nás samotných.
2. VIBRACE (ENERGIE)
Pokud několikrát za den myslíme na to, kdo nám co udělal, jaký je to špatný a zlý člověk, stavíme si ho okamžitě do špatného světla. A tak se nám bude jevit jeho energetická část - z toho nejhoršího úhlu. Neboť všichni máme v sobě dobrou a špatnou stránku. Dokonce v sobě všichni ukrýváme i “zabijáka”. Jiné je to s člověkem, který druhého miluje a dobře o něm smýšlí. Ten ho bere z jeho nejlepší nebo velmi dobré stránky. Z toho plyne, že stejný člověk může být mnoha lidmi milován a uznáván, a současně mnoha lidmi nenáviděn a odsuzován. To, jak druhého vidíme, záleží na našem momentálním vibračním nastavení. Na tom, jak vysoko či nízko máme svoje vibrace. Vibrace souvisí s vlastním dětstvím, čistotou našich myšlenek a má na ně vliv také strava (zda je čerstvá a vyvážená nebo běžná a chemicky upravovaná, zda pijeme příliš alkoholu nebo jíme příliš masa).
a) nízké
Pokud máme nízké vibrace, přitahujeme také lidi s nízkou vibrační úrovní. Jednoduše řečeno, náš život bývá těžší. Pokud takového člověka potkáme a je na nízké vibrační úrovni jako my, rezonujeme s ním. Vyvolává v nás negativní zkušenosti a tak si ho zařazujeme do kategorie nejhorších.
b) vysoké3. „“RAKOVINA“ VZTAHU
Existuje „rakovina“ vztahů? Ano, věřím, že existuje něco jako „rakovina“ vztahů. S tímto emočně silným slovem pracujeme v dnešní době bohužel velmi často. A proto mi dovolte ho použít v tomto slovním spojení, jelikož my sami jsme tvůrci našich vztahů a každý emočně zhoubný vztah přináší i rozklad dalších zákeřných emocí, které ničí to, co je pro nás velmi důležité a bez čehož si nedovedeme náš život představit. Co myslíte, existuje východisko? Dokážeme si s touto diagnózou poradit a vyléčit sebe i naše vztahy?
a) negativní myšlení a volba „rakovinotvorných“ slov
Pokud je vztah dlouhodobě poškozován například pomluvami někoho z rodiny a dlouhodobě myslíme nebo mluvíme o někom či s někým jen negativně, druhý člověk to většinou podvědomě cítí. Citlivější jedinci jsou ještě vnímavější. Jsou rodiny, kde například matky synů dlouhodobě pomlouvají snachy. Může to trvat dvacet, třicet let. Co z tohoto může vzejít? Jen opakované hádky, špatná atmosféra v celé rodině. Pokud někdo z rodiny dlouhodobě pomlouvá jiného člena rodiny, dříve či později to povede k rozpadu celé nebo části rodiny. Tak se charakterizuje rakovina vztahu. Pomluvy ovlivňují a zasahují postupně další členy rodiny a negativní atmosféra se stupňuje.
b) tvořivá práce s energiemi
 Opět nejde o nic jiného než o šíření energie. Tato negativní energie dříve nebo později zachvátí celou rodinu a povede k jejímu nevratnému rozpadu. Podobně jako u rakoviny těla. Rakovinu vztahu je možno vyléčit jen do určité fáze. Pokud rakovina vztahu začne vytvářet metastáze, zasáhne více členů v rodině. Postupně se šíří další pomluvy, nedorozumění a lži a zaplétají se do toho další členové. Pak už vztahy nelze vyléčit a obnovit do stavu vzájemného porozumění a tolerance.
c) jak s těmito energiemi pracovat?
Jediná ochrana je pomluvy zarazit, nenaslouchat jim, převést hovor někam jinam, případně s dotyčným omezovat styky. Jakmile necháme věcem volný průběh, pomluvy se začnou šířit a pak je už nelze zastavit. Přispíváme tak k rakovině vztahů. 
d) co pro to můžeme udělat …
Čím přísnější byli naše rodiče a čím méně lásky jsme od nich dostávali, tím byla naše počáteční vibrační úroveň velmi nízká. Z toho důvodu byl i náš život těžší a obtížné byly i naše vztahy. Je možné tento cyklus zastavit, například vhodnou meditací, cvičením Hooponopono, stravou i pozitivním myšlením.