Zaregistrujte se ZDARMA
Jste zde: Domů /

Kryon - XI/3

12.01.2014
Jsem Kryon z Magnetické služby a děkuji ti, že sis na naše společné setkání udělala čas a prostor.Dnes se více zaměříme na obraz SPOLEČNOSTI jako takové.

Lidská společnost, tak jak byla nastavena a prožívána, končí. Je to otázka pár intenzivních měsíců a let a dojde k zásadním změnám. Změnu za vás, lidé, nikdo neudělá - VY SAMI JSTE NOSITELÉ ZMĚNY !! Do nynějška se čekalo na kritické množství lidských bytostí, které budou schopny začátky nového VYSPECIFIKOVAT, UDRŽET a NĚJAKOU DOBU NÉST na SVÝCH BEDRECH nebo SKRZ SVÁ TĚLA.

Tak dnes už většina z vás, lidé, vidí, že situace v politice nemá růstové řešení. Je to pouze stagnace a brzy uvidíte strmý pád. Ekonomika je neudržitelná, společnost v celku víc spotřebovává než vytvoří, odtud trvalý dluh. Společnost hradí navíc velmi mnoho neužitečných činností a oborů. SPOLEČNOST NEMŮŽE ŽÍT NA DLUH. V KAŽDÉM OKAMŽIKU MUSÍ BÝT BILANCE VYROVNANÁ. Je třeba přijmout princip harmonie a další principy, které s Vámi projdou mnoho století. Neočekávejte změnu hromadnou ve všech zemích naráz. Každá země hledá řešení, hledá je velmi intenzivně i EU. Vše zdánlivě vypadá, že funguje jako dříve, nevěřte prosím tomu, že věci jsou, jak vypadají. Duše všech lidí volají po pravdě a po změně. Lidé musí vědět a slyšet pravdivé informace. Musí vědět bezpodmínečně, že oni sami jsou změnou, nepřijde nikdo, kdo je vyvede a udělá něco za ně. Každý člověk nyní zde má velmi důležitý úkol a je třeba, aby lidé věděli, že mají následovat hlas svého nitra, srdce, duše, intuice, vyššího já, jak to komu vyhovuje, jak je schopen si svůj vnitřní vůdčí princip představit.

Tak a teď se podívejme, co společnost potřebuje:

Potřebuje čisté přírodní zdroje – čistou vodu, čistý vzduch, čistou půdu. Společnost potřebuje více než kdy jindy změnit své staré paradigma. Posunout zodpovědnost za výše uvedené na každého člena společnosti bez výjimky od dětí po starce. Zde je první velký prostor nových pracovních míst pro mladé lidi po svých studiích. Mohou pracovat jako osvětoví pracovníci pro jakékoli věkové skupiny. Mohou být školeni, sami se vzájemně školit podle určitých osnov, čeho chce a má společnost  dosáhnout. Cílové skupiny mohou být školky, základní školy, střední školy, učiliště, vysoké školy, firmy, zdravotnická zařízení, banky, policie, městské úřady a hejtmanství, drobní a střední podnikatelé etc. Každý obor lidské činnosti čeká na nové relevantní informace a nové nasměrování a motivování a vtažení do nového.

Říkejte tomuto kroku, že toto je úplný základ, první patro v našem novém bytí, které si sami tvoříte a ze kterého se zároveň učíte. Tyto jednotlivé buňky nové práce mají nesmírnou podporu Země a celého vesmíru a sami zpětně budou (jsou) celým systémem vedeni a inspirováni. V celku, ve kterém se nacházíte, jste přišli naplnit určitou misi - přechod - transformaci, a nejste na to sami. Všichni jste důležité částečky a všichni dohromady skládáte nový obraz.

Ve druhém patře se řeší energie. Planeta potřebuje čisté zdroje energie, vysoce efektivní, snadno dostupné pro všechny, snadno aktivovatelné v případě potřeby a deaktivovatelné v případě nulové potřeby. Je třeba vědět, že energie je tu pro všechny nadbytek. Člověk sám rozhoduje, jaký zdroj energie chce využít eventuelně použít. Dovolte svým vládám a zároveň požadujte odtajnění všech patentů, všech informací, které hojně leží v trezorech a čekají na vhodnou dobu. Dejte ,prosím, prioritu dalším objevům nových zdrojů energie. Prosím, pochopte zcela jasně, pryč je doba, kdy hry na zatajování nových čistých zdrojů energie byly dualitou podporovány.  Rokem 2013 začal ZLATÝ VĚK LIDSTVA a tento nese úplně nové principy. Tyto si teprve musíte objevit. Ony jsou v potenci, v poli informací, ale vy lidé si je sami svoji touhou po pravdě, lásce a tomu odpovídajícímu způsobu života budete „stahovat“ a znovu objevovat.

Veškerá energie vyrobená doposud člověkem nebrala ohled na celek, na přírodní celek, byla zde pozitiva i negativa. Byli jste rádi, když negativa nebyla příliš zmiňována. Celé století jste měli čas se z výsledků vašich rozhodování učit a poučit. Sami se zamyslete, z čeho jste se poučili jako jednotlivci a z čeho jste se poučili jako národy, kontinenty, eventuelně celá planeta.

Jen malá připomenutí: Černobyl – ukázka pýchy, nadřazenosti, soutěživosti. Kolik lidských životů bylo změněno, kolik genetických poškození, jak rozsáhlé poškození přírodních zdrojů? Půdy, vzduchu, vod, zvířectva. Kolika lidem a zvířatům byl vzat bez varování domov??? Toto je jen jeden z varujících experimentů, kterými jste v minulém století prošli. A o kterém se dozvěděla i nejširší veřejnost alespoň část pravdy. Mnoho experimentů s jádrem má na starosti vojenský průmysl a zde jsou informace zatajovány. Jisté je ,že jadernými výbuchy byla poškozena velká část přírody a života na planetě na velmi dlouhou dobu.

Obydlí – každý žijící člověk v dané zemi má přirozeně nárok na obydli. Matkou Zemí je velmi podporován princip Rodových statků, toto je možné vytvořit ve volné přírodě, kdy lidé dobrovolně, nadšeně a s láskou přijmou určitou část země a sami tuto zemi kultivují a dovedou tento kus země opět ke svému původnímu určení, kdy člověk a příroda opět naváží důvěrný vztah se sebou navzájem, vztah lásky a vzájemné podpory. Příroda jako živý organismus chce být na zemi ctěna a milována. Příroda je zároveň jako nejmoudřejší "škola", chce člověka učit, léčit, chránit. V přírodě je vše, co člověk potřebuje, neboť z prvků přírody je vytvořeno i tělo člověka. Rodové statky jsou již na mnoha místech planety vytvořeny. Velmi podrobně o tomto způsobu žití informuje Vladimír Megre a  Anastasie, žijící v Rusku.

Člověk má mnoho dalších možností, jak tvořit šťastné a uspokojivé bydlení i v městských aglomeracích. Lidé si budou vybírat a navrhovat sami podle svých vnitřních požadavků a potřeb vhodnost bydlení. Vytvoří se určité skupiny, které si navrhnout to nejvhodnější pro ně bydlení, kde mohou nejlépe realizovat naplnění své duše.

Stát dá k dispozici půdu k doživotnímu pronájmu. Není nutné půdu prodávat, neboť půda ve své podstatě prodejná není. Ta je tu pouze ke službě člověku. Povinností člověka je půdu užívat s úctou a vážností a vždy s přáním "povýšit ji" na svého "společníka".

Člověk časem pozná význam a sílu, kterou má pro člověka příroda, ničím jiným toto člověk nemůže nahradit, žádnou technikou, žádnými objevy a vynálezy. Vše co člověk opravdu potřebuje již od svého počátku má k dispozici v té nejvyšší dokonalosti.

Práce je důležitá pro každého člověka. Každý člověk rád pracuje, práce je prostředkem k radostnému a naplněnému životu. Přes práci se člověk učí mnohé o sobě, otvírá dveře své tvořivosti. Práce ve společenství stejně naladěných lidí má mimořádný význam.

Prosím, udělejte si z práce zábavu. Dovolte si vytvořit v sobě ve zklidnění představu pro vás nejvhodnějšího pracovního místa, kde uplatníte beze zbytku váš nejvyšší potenciál. Nesoustřeďte se pouze na to, co vidíte a vnímáte nyní, mnoho pracovních míst je poznamenáno neúctou k lidem a otrockými podmínkami. Na těchto pozicích lidé jste často proto, že máte velmi špatné mínění o sobě samých. Dovolili jste si uvěřit tomu, že za nic nestojíte a že jakákoli práce je lepší než žádná práce. Ale tak to není, každý z vás jste sem přišli vykonat kus velmi dobré práce pro všechny. Tuto práci si však musíte v sobě nejdříve objevit. Každá práce i ta nejmenší služba je velmi důležitá pro celek, zvláště, když je vykonávána vědomě a s láskou. Prosím podívejte se okolo sebe, to vám může být v této etapě nejlepším vodítkem. Co myslíte, že byste mohli udělat dnes, zítra, pozítřku . . . nově, co čeká na vaše "svaté ruce".

Není nutný trvalý růst a rozvoj a pravidelné zvyšování plánů z důvodů zvýšení zisku. Zisk už nebude nutný v podobě v jaké je doposud. Cílem bude vytvořit nové obory činnosti, nová pracovní místa. Tyto obory budou respektovat a uctívat zemi jako nositelku a ochranitelku života. Práce nově bude (je) vysoce flexibilní, "zelenou" budou mít ty pracovní celky, které budou aktuálně reagovat na momentální potřeby společnosti, práce bude víc a víc smysluplná. Lidé uvidí, že není potřeba vyrábět "zbytečnosti". Vyrábět se bude to, co člověk opravdu potřebuje a to v nejvyšší možné kvalitě.

Cílem nových projektů by měly být Zdravé potraviny, Zdravé suroviny , Zdraví a radostní lidé, kteří je budou s láskou a úctou tvořit. Bude vás provázet návrat k místnímu hospodářství, samozásobitelství.

Preferování energeticky silných potravin. Velký důraz na zavedení těchto potravin v rodinách, školkách, školách, přivedení také zvláště k těhotným ženám, nemocným a starým lidem. Tady všude je velký potenciál nových pracovních míst.

Nečekejte, prosím, změny naráz. Budou probíhat stále, pozvolna, nečekaně, radostně v malých celcich.

Například : zapojí se jedna školka, škola, domov důchodců, nemocnice. Ve všech případech lidé musí být informovaní o novém projektu, měli by si dovolit být aktivními a významnými iniciátory změn. Lidé musí změnu iniciovat a se změnou souhlasit. Politická situace v této době bude velmi příznivě nakloněna požadovaným změnám. Změny, které se budou jevit již jako naprosto nezbytné, budou podporovány. Vždy mějte na mysli informovanost, organizaci, osvětu. Tvořte debatní kruhy k nejrůznějším tématům, ať již zpočátku se vystříháte omylům, dále je významné si společné dílo, na kterém se aktivně chcete podílet, vytvořit od začátku do konce. I zde zdůrazňuji a budu stále, buďte prosím co nejnáročnější. Nespokojte se s málem, s průměrem, s podprůměrem. Snažte se tvořit vše, jak nejlépe umíte, a vždy hledejte řešení, aby to tak bylo. Nechejte se vést svým nitrem, svojí Duší, ta má krásno a radost vždy v popisu práce. Zde všude máte potenciál nových pracovních míst. Všichni v této době narození mají k dispozici ta nejlepší a nejzábavnější pracovní místa, která si jen dokážou představit. Prosím, dovolte si sami sobě v tomto duchu trvale smýšlet.

Odívání – preferovány a podporovány budou praktické oděvy, dále oděvy, které zároveň splňují i požadavky na krásu a velmi dobrý zdravý pocit. Nebude v budoucnu potřeba velkých obchodních domů, kde se často prodává zboží vyrobené ze špatných materiálů, barev, často vyrobené za nelidských, zoufalých a otrockých podmínek. Sami v blízké budoucnosti budete více cítit vhodnost a nevhodnost všeho, pro co se rozhodujete. Bratři a sestry v rozvojových zemích nebudou dále znásilňováni a vykořisťováni, nýbrž podporováni v růstu a rozvoji. Celá planeta spěje k většímu vyrovnání, dorovnání, harmonii. Nevěřte,prosím, všemu, co k Vám přes média plyne jako jediný možný obraz skutečnosti. Obrazy, které k vám chodí touto cestou, jsou již mrtvé a planetárně nepodporované. Rozvojové země potřebují pomoc od technicky vyspělých bratří a sester s rozšířením čisté vody, dostatek potravin, které jsou vhodné pro pěstování v daných zemích, výuku a vzdělávání bez nadřazenosti a manipulace ze strany vyspělejších. I zde jako ostatně všude je obrovské množství nových pracovních míst. Nespoléhejte, prosím, na pomoc nejvyšších politiků kdekoli na zemi, jděte do míst, kam budete přivedeni, seznamte se s místem, s místními společenskými a politickými celky a nabídněte tvorbu nového obrazu a pomoci k důstojnému a kvalitnímu životu. Vždy je třeba zapojit co nejvíce lidí, pokud možno všechny. Nyní se klade extrémně velký důraz na organizační schopnosti lidí, které jdou ruku v ruce s pochopením, s tolerancí, se soucitem etc. Vždy všude a se vším začínejte s “malými sousty”, zde udělejte vše, jak nejlépe umíte. Někdy bude třeba pomoct se zalesněním, s novými semeny a sazenicemi vhodnými pro danou oblast, někdy něco dalšího nečekaného.

Prosím představte si, že Lady Gaia - Matka Země je inteligentní, vědomá bytost, vědomá si každé maličkosti na svém povrchu a uvnitř. Jako ve všem i zde je podporována rezonance. Snažte se vždy zachytit kdekoli vhodnost nově tvořeného. Vstupujte do intimního kontaktu se Zemí – je živá a inteligentni a čeká na aktivní komunikaci s vámi, chce vám mnohé ukázat a mnohé vás naučit. Je nádherná, ale ví, že může být ještě mnohonásobně nádhernější a proto jste tu vy lidé, abyste jí i vám samotným v tomto nádherném, tvořivém, otevřeném věku pomohli. Nebojte se využívat nové průmyslové plodiny, např. konopí, přijde i mnoho dalších nových druhů, výro ba multi-druhů. Půdě je třeba vždy věnovat náležitou péči, očistit ji a vytvořit krásný reliéf krajiny, která bude zajišťovat důstojný a bezpečný život všem.

Mnohokrát se budeme k významu půdy vracet, neboť přes půdu k vám proudí vše.

Lesy – i zde je třeba vše napravovat a zlepšovat, jste již na konci doby drancování lesů. Lesy je třeba čistit, chránit a dosazovat. Dosazujte, prosím, i zde to, co si Matka Země řekne, neboť ona ví, co je v každém místě nejbezpečnější, nejen pro současnost, ale i pro budoucnost, neboť naprosto přirozeně prochází svými cykly, které se střídají. Lesy jsou vaší ochranou před nejrůznějšími výkyvy počasí. V lesích můžete žit, zvláště v extrémnich situacich. Vše, co na planetě máte, prosím, využívejte. Vaše vědomí v současné době je již velmi obsáhlé, už se nepotřebujete učit přes negativní zkušenosti v globálním měřítku.

Vždy budou jednotlivci nebo menší skupiny, které ještě budou potřebovat výuku tohoto druhu, ale výuka již bude těmto zajištěna na jiných vhodných planetách. Planeta Země je nyní ve Vzestupu se vším co se na ní nachází.

Dovolte, prosím, stromům dlouhodobý růst, jsou to jednonohé bytosti s vlastním vědomím a inteligencí, sloužící absolutně celku. Stromy každou svojí částečkou, každým nejmenším lístkem nebo jehličkou přijímají záření a informace z hvězd a z okolního prostoru a obohacují tím zemi, Země pak vydává toto obohacené ven na svůj povrch. Vysaďte vlastníma rukama každý za svůj život mnoho stromů, zároveň je během růstu navštěvujte a obdivujte, vždy vám budou sloužit energeticky, étericky, duchovně. Vysazujte zde ve vašich končinách : Duby, Habry, Lípy, Buky, Jilmy, Jasany, Gingka a mnoho dalších velikánů. Vždy budete cítit, co a kde máte vysadit.

Prosím toto vše učte své děti. Učte se stále z přírody. Dovolte si uvěřit, že příroda je pro vás pravou školou, v přírodě načerpáte vše, co potřebujete.

A teď se můžeme společně podívat na slovo příroda. Souvisí to s rodem a rod má být přitom, ano, celý rod - staří, mladí, zdraví, nemocní, smutní, radostní, věřící, nevěřící. Všichni mají být při tom v přírodě. . . Tak prosím příroda na vás čeká, čím budete zklidněnější, vyprázdněnější v mysli, užaslejší, radostnější, tím snadněji uslyšíte jednotlivá slova, věty, písmena, přes která k vám příroda mluví. Nezapomeňte - příroda miluje melodie. Zpívejte, jásejte, radujte se.

Technika – technické pomůcky v domácnosti a v průmyslu budou změněny, zjednodušeny, také je přijmete vždy s větším a větším zohledněním k přírodním zdrojům. Nebude to ochuzení vašich životů, nýbrž zjednodušení, ozdravění a užijete si mnohem více zábavy.

Doprava – dopravujte se, přepravujte se hromadnými prostředky, od toho tu jsou, jste v období, kdy si více uvědomujete úsporu všech přírodních zdrojů, totéž platí i pro dopravu. Později si vytvoříte naprosto nové biologicky obnovitelné prostředky na nejrůznější pohony včetně antigravitačních a jiných. Vše je tu pro vás.Uvědomujte si více, kde můžete přírodní zdroje uspořit. Výroba pohonných hmot za současných podmínek je velmi nákladná.

Děkuji Kryone, zítra budeme pokračovat, děkuji mnohokrát za tvoji pomoc a vedení.

I já děkuji tobě za tvůj čas a ochotu.