Zaregistrujte se ZDARMA
Jste zde: Domů /

Význam roku 2012

01.03.2012
Sri Kalki Bhagavan říká: Většina z vás ví, že Země má magnetické pole. Jak se zemské roztatvené jádro otáčí...

Sri Kalki Bhagavan říká: Většina z vás ví, že Země má magnetické pole. Jak se zemské roztatvené jádro otáčí, vytváří magnetické pole. Myšlenková sféra lidské mysli je umístěna v zemském magnetickém poli. Toto magnetické pole se výrazně oslabuje posledních 10 let.

Ve fyzice existuje parametr nazývaný „Schumannova rezonance“. Jeho použitím můžeme určit sílu magnetického pole Země. Zatímco po mnoho století byl parametr konstantní kolem 7,8 cyklů za sekundu, během posledních 7 - 8 let se zvýšil na 11 cyklů za sekundu a nadále dramaticky roste. Když to vypočítáme matematicky, tak do roku 2012 bude Schumannova rezonance asi 13 cyklů za sekundu. Když bude rezonance na úrovni 13 cyklů za sekundu, zemské jádro se přestane otáčet a se zmizením magnetického pole zmizí mysl. Když říkám „tvoje mysl“, myslím tím tvé „samskáry“. Tlak samskár za posledních 11.000 let zmizí.

V Dharmě také říkáme: „Mysl je karma“. Všechny činy začínají v tvé mysli. Mysl je jen skladištěm samskár nebo minulých životů - vasan, z kterých vychází veškeré jednání. Toto je uloženo v magnetickém poli Země. Takže v roce 2012 bude několik dní na nule. Poté se začne zemské jádro znovu otáčet. To bude novým počátkem lidstva nebo úsvitu Zlatého věku. To je význam roku 2012. Jak víme, že se to stane? Studie fosilních záznamů ukázala, že se to děje přibližně po 11.000 letech. Je to jen krátká doba, a pak můžeme všichni začít znovu. Z toho důvodu chci, abyste se stali osvícenými do roku 2012. Pokud budete osvícení a zmizí všechny vaše samskáry, můžeme začít novou Yugu, kterou můžeme nazvat Sathya Yuga nebo Zlatý věk. Člověk vstoupí do nového stavu změněného vědomí.

Jak jsem již řekl, zemská frekvence se zvyšuje, což znamená, že srdce Země prochází transformací. Země má fyzické tělo, stejně jako ho máte vy. Stejně má také vědomí. Nyní, jak se zvyšuje rezonance, srdce Země funguje velice odlišně než předtím. Tvé srdce a srdce Země jsou propojená. Srdce Země může být ovlivněno tvým srdcem a naopak. Proto je nutné, aby se tlukot tvého srdce sladil s rezonancí Země. To znamená, že tvé srdce musí rozkvést. Tvé srdce rozkvete, když objevíš lásku ve svých vztazích.

Pokud jsi objevil lásku, musíš přestat vnitřně soudit své rodiče, manžela/manželku, atd. Nikdo nemůže být souzen, když celý vesmír přímo ovlivňuje všechny události, dokonce i chování lidí.

„Naučte se prožívat život. Život má být prožíván, ať jde o bolest či potěšení.“
- Sri Bhagavan

Převzato z www.deeksha.cz/content/view/243/86/, překlad: Celia Gomezová