Zaregistrujte se ZDARMA
Jste zde: Domů /

Sri Bhagavan o karmě lidstva a nutnosti probuzení 64.000 lidí do roku 2012

01.03.2012
Nehovoříme o tvé nebo její karmě (principu "akce a jejích následků", vytvořené v rámci duality mysli)...

Nehovoříme o tvé nebo její karmě (principu "akce a jejích následků", vytvořené v rámci duality mysli). Neexistuje vůbec žádná individuální karma. Je tady pouze karma lidstva.
Např. Ramana Maharishi (velký mudrc, který žil v jižní Indii v 19. a 20. století) měl rakovinu. A také Ramakrishna Paramahamsa (velký světec, který žil v severní Indii v 19. století). Ostatní měli jiné problémy. Nemůžeš se úplně osvobodit od karmy, protože to není tvoje karma a navíc v první řadě „ty“ tady vůbec nejsi. Řekl jsem, že „já“ je pouze iluzí, může zmizet. Tak jak by tu mohla být tvá karma?

Často zjistíte, že vás rozptylují různé myšlenky. Stejně jako se nadechujeme kyslíku a vydechujeme oxid uhličitý, tak nadechujeme myšlenky a vydechujeme je. Existuje tu myšlenková sféra, která obsahuje všechny myšlenky lidí, kteří žili posledních jedenáct tisíc let. Všechny jejich prožitky, nápady, názory atd. jsou tam uloženy. Tomu se říká „karma lidstva“. Tato karma lidstva proudí skrze tebe. Například když žiješ v městě Chennai, které je znečištěné, dýcháš vzduch, který je znečištěný. Nemůžeš před tím utéct nebo se od toho osvobodit. A tato karma lidstva tě neustále ovlivňuje.

Takže může být člověk osvobozen od veškeré současné karmy, nashromážděné za těchto tisíců let? Ano, je to možné! Kde si myslíte je uložena myšlenková sféra? Myšlenky jsou uloženy v magnetickém poli Země. Vše, co se stalo za posledních 11.000 let, je zde uloženo. Řekl jsem vám o „Shumannově rezonanci“. Můžeme ji také definovat jako „tlukot srdce Země“, který býval 7,8 cyklů za sekundu a nyní se zvýšil na 11 za sekundu. A když to vezmeme matematicky, v roce 2012 to bude 13 cyklů za sekundu. A když se to stane, magnetické pole Země zmizí, nebo se velmi, velmi oslabí asi na tři dny.

Máme zemské jádro, které se otáčí a je zodpovědné za magnetické pole. Samotná Země prochází tzv. „fotonovým pásem“, který ho zpomaluje. Takže ho zpomalí a pravděpodobně sníží na nulu, když bude rezonance Země 13 cyklů za sekundu. A pak se začne znovu točit, ale v opačném směru.

Stalo se to předtím? Ano, máme dostatek fosilních důkazů o tom, že se to stalo téměř každých 11.000 let. A navíc, téměř všechna starověká písma od Indie, Tibetu, Číny až po jižní a střední Ameriku, všechna hovoří o tomto fenoménu.

Předpokládejme, že programujete počítač a dojde k výpadku energie, celý program je smazán. Proto máte záložní zdroj U.P.S, který dodávku energie nepřeruší. Zrovna tak, když rezonance Země dosáhne 13 cyklů za sekundu, dojde k určitému selhání elektrického proudu a magnetické pole zmizí. A když zmizí magnetické pole, myšlenky zde uložené zmizí taky. S tím vším zmizí všechny záznamy za 11.000 let.

Když se to stane, lidstvo se osvobodí od karmy. To se stalo mnohokrát a některá posvátná písma se o tom zmiňují. Ale nyní, i když jsi probuzený, nebudeš od karmy osvobozen. I Ramana i ty dýcháte ten samý vzduch. Jediný rozdíl je, že Ramana netrpí psychologicky, protože jeho „já“ se rozplynulo.

Ale aby se karma zcela rozplynula a nevrátila se zpět, musí se minimálně 64.000 lidí stát probuzenými do roku 2012. Jen tehdy se objeví nový svět. Proto se vy všichni musíte co nejrychleji připravit na Mukthi (probuzení, osvobození). Je to velmi důležité.“

„Lidstvo přejde do vyšších stavů vědomí kolem roku 2012 a Oneness Univerzita se bude podílet Dikšou na tomto probuzení.“
~ Sri Amma Bhagavan

Překlad: Celia Gomezová
Převzato z www.deeksha.cz/content/view/244/86/