Zaregistrujte se ZDARMA
Jste zde: Domů /

Matthew: říjen 2011

04.11.2011
Obsah: Vzkaz od Gaii; „Arabské jaro“; Nezastavitelný pohyb změn; Soustřeďte se na Pro, ne Proti; Kolektivní vědomí; Sdílení poznání jako ukazatel cesty; Život ve Zlatém věku; Sebeobjevování; Planetární sestava; Těla ve čtvrté hustotě a po ní; Návod pro nové telepaticky komunikující.

1. Zde je Matthew s láskyplnými pozdravy od všech duší v této stanici. Když se moje matka účastnila podzimní globální meditace v den rovnodennosti a vizualizovala Zemi zářící ve zlato-bílém vesmírném světle, slyšela: „Prosím zaznamenej moje slova.“ Ta s velkou radostí nyní s vámi sdílíme.

Já jsem Gaia, duše planety, kterou nazýváte Země. Právě tak jako vy mohu cítit tíhu nebo lehkost srdce. Po dlouhé věky jsem plakala, když můj duch byl zlomen. Moji lidé byli plni nenávisti k sobě navzájem a moje tělo bylo prosáklé jejich krví. Ale už nepláču, protože je tolik věcí, z nichž mohu cítit radost a být vděčná.

Moje světlo ještě není v plné síle, moje tělo ještě není vyrovnáno. To je proto, že některé z mých dětí jsou stále plné nenávisti k druhým. Některé z nich jsou bez lásky, bez soucitu, bez pochopení, že rozdíly mohou být absolutně nádherné, když srdcem proudí harmonie a respekt.

Ale přesto mám radost, protože jsem na cestě, kterou nevykonala dosud žádná jiná duše v tomto vesmíru. Jdu domů, a vy, kteří chováte světlo, které mi pomáhá stále a rychle se pohybovat vpřed, jdete se mnou. Umíte si představit větší poctu, než je tato cesta, kterou sdílíme? Můžete si představit větší vzrušení než je náš vzestup? Já ne!

Požádala jsem, abych v tento den mohla promluvit a vyjádřit vám všem svou vděčnost. Byli jste vybráni z velkého počtu duší, který byl třikrát větší, než počet těch, kteří se mohli vtělit a účastnit se. Tato úroveň světelné služby nebyla dříve nikdy podniknuta. Hrajeme roli v největším představení, které se kdy odehrálo v tomto vesmíru. Cítím pokoru, která se mísí s nejvyšším uspokojením z dobře vykonané práce – v kontinuu je naše práce již vykonána.

Jak naše cesta pokračuje, čekají nás mnohé divy pro vás a tento náš svět. O mnoha z nich už vám bylo řečeno, takže můžete na ně myslet a těšit se na ně, ale v podstatě žití ve slavné době, která brzy přijde, je nad vaše představy.

Všechny bytosti v tomto vesmiru sledují, jak se to rozvíjí, víte to? Neumím si představit větší publikum! Všechny duše světla pro nás jásají, takže budeme pokračovat a ukazovat jim dobré představení, zkušenost hodnou i božího potlesku. Sdílím své srdce s vámi a má láska k vám přetéká.

2. Gaiino poselství pro vás má výjimečnou hodnotu i pro nás. My si nanejvýš ceníme této milované duše, stejně tak jako všechny ostatní bytosti světla po celém vesmíru. Známe její neochvějnou odvahu a bezpodmínečnou lásku pro její střídající se generace obyvatel po dobu temného věku, které jí způsobily nesnesitelné emocionální utrpení. Můžeme vidět, že její tělo dosud není v rovnováze, jak řekla, ale také vidíme, že její duch stoupá, a je to vskutku radostný pohled!

3. Vidíme i další velký a nádherný pohled – vaše duše. Dlouho jste čekali na důkaz, že jsou v běhu mnohé hluboké změny, a pokud vnímáte dění v kontextu vzestupu Země, víte, že vaše trpělivost bude odměněna. Avšak je přirozené, že mnozí lidé si vykládají události z perspektivy třetí hustoty a v kontextu jejich zkušeností a světové historie, kterou pozorují a kterou byli učeni.

4. Jako příklad, mnozí vidí „zásah“ cizích států do „Arabského jara“ jako snahu o ovládnutí zásob ropy ve svém zájmu a jako rozpínání vojenských a multinacionálních korporátních zájmů. Toto skutečně může být myšlenka některých chamtivých myslí hladových po moci, ale není to vyšší cíl a nebude součástí výsledku. Těm, kteří bojují, aby se zbavili jařma utlačitelské vlády prostě proto, že bez pomoci by poslání statečných bojovníků nemohla být úspěšná, jak je vesmírem určeno. Jejich inspirace povstat proti statu quo a rozhodnutí pomoci jim jsou pozitivní reakce na vibrace v energetických plánech, kterými Země prochází.

5. Tento zářič energie je pouze jedním z mnoha, s nezastavitelnou setrvačností k transformaci světa. Dalšími jsou globální ekonomika, která  balancuje na okraji a dostala se již za schopnost Illuminátů manipulovat jí ve svůj prospěch. V důsledky požadavků lidu jsou vlády, které potřebují být v pozdvižení, v něm jsou. Pracuje na tom několik vládních těles, která se potřebují stabilizovat. Ve Spojených státech roste hnutí Occupy Wall Street. Stále narůstá důraz na mírové projednávání státních i mezinárodních konfliktů. Po celé zeměkouli kolují petice za čistou energii a další opatření pro zachování životního prostředí a za ukončení nespravedlností, kde lid dříve cítil bezmocnost něco změnit. Vůdcové komunit, skupin a  rodin pomáhají svým nejpotřebnějším členům, a výměna zboží a služeb pomáhá mnohým překonat překážky a vypořádat se s těžkostmi.

6. Za vši touto aktivitou leží to, že lidé, kteří sami sebe pokládají za „obyčejné“, dělají neobyčejné věci. Možná někteří z nich chápou, co se děje na celém světě a vesmíru, ale velká většina se prostě řídí svou vnitřní potřebou jednat proti celému spektru korupce a nerovností, a inspirovaní jednostlivci otvírají masám cesty, jak na to.

7. Energie vytvářená účastníky ve všech reformních aktivitách, společně se energií všech, kteří srdcem a myslí podporují tyto snahy, je pozorovatelná jako světlo, které září stále jasněji. To je skutečně důvod k jásání, ale prosím, nemyslete si, že není nezbytné že uchovávat si trvalé světlo teď, když se významné změny již nepopiratelně odehrávají. Vaše světlo je právě tak nezbytné a cenné a podstatné jako vždy!

8. Energie přání všech, kteří aktivně protestují proti podmínkám založeným v negativitě, je naplněna světlem a registrována v energetickém poli potenciálu Země. Mnozí účastníci jsou však motivováni hněvem, frustrací a záští, a i když je to pochopitelné, energie jejich myšlenek týkajících se našich podmínek je registrována v poli potenciálu Země jako negativní. Výsledkem je, že energie vytvářená lidským soustředěním pozornosti přitahuje „podobnou“ energii, která prodlužuje to, proti čemu protestují.

9. A ne všichni sdílejí vaše a naše nadšení z mnoha pohybů směrem ke změně, které se šíří jako očistný lesní oheň vaším světem. Vzdorní Illumináti budou dále vzdorovat tomu, aby se vzdali zbytků moci, na kterých lpějí stejně tvrdohlavě, jako se pokoušejí udržet si své nezákonně získané nepředstavitelně rozsáhlé bohatství. I při jejich vytrvalém odmítání je jim stále nabízeno světlo, ale žijí v temnotě, kterou si sami vytvořili, a ta jim nedovoluje uvidět to, co budou již brzy muset přiznat: Jejich snahy byly zbytečné. Jejich doba skončila.

10. I jiní tvrdohlavě otálejí, pokud jde o přijetí světla. To jsou ti, kterým se dobře vedlo při starých způsobech podnikání, a jsou uvězněni v povrchnosti a trivialitě  toho, co pokládají za sociální, profesionální a finanční úspěch. Již dávno ztratili kontakt se spiritualitou, a budou proti změnám, které zasahují do jejich pohodlného životního stylu.

11. Takže ještě po nějakou dobu bude v kolektivním vědomí negativita pocházející z různých zdrojů, jako mocné energetické pole myšlenek, pocitů a činů obyvatel Země, které vytváří vše, co se děje ve vašem světě.

12. Po tisíce let umožňovalo kolektivní vědomí, aby temnota snadno ovládala život na Zemi. Ale před sedmi či osmi staletími se kolektivní vědomí začalo oživovat, protože začal masívní příliv světla od vzdálených civilizací a inspiroval v lidech nové myšlenky a pocity. Postupně se obrátili od přijímání a schvalování moci k tomu, aby zpochybnili moc a motivy „autorit“. To vedlo k rostoucímu odhodlání pozvednout svůj úděl v životě a pomoci ostatním, kteří chtějí to samé. Všechna z těchto přirozených stádií byla nutná, aby přivedla lidi k tomuto bodu vědomé bdělosti a činů.

13. Vysoké vibrace, umožňující, aby dlouhodobé statické podmínky podlehly hluboké změně, otvírají mysli více než kdy předtím. Avšak masy ještě nedosáhly duchovní jasnosti, k níž patří znát moc myšlenek a pocitů. Nevědí, že mohou vytvořit to, co skutečně chtějí, pokud nejsou zaujati tím, co nechtějí.

14. Mnozí z vás posílají mé matce dotazy: Jak mohu pomoci Zemi, když nevím, jaké je moje poslání? Jen málo z vás se stane vůdci, ale milióny z vás se již staly učiteli, kteří ukazují cestu. Prožíváte-li své světlo, energie, kterou vyzařujete, se dotkne duší kolem a dá jim impuls, aby zpochybnily své vědomí; sdílejte své poznání s těmi, kteří ukazují, že hledají odpovědi. Ne kázáním nebo obracením na víru, což má odpuzující účinek, ale nabízením informací, pokud lidé ukazují zájem, a velmi důležité je, aby vaše myšlení a cítění bylo pozitivní, namísto negativního.

15. Vizualizace je možná známější technika než zákon přitažlivosti, a mohla by být účinnější k poskytování příkladů, jako například, když nechcete válku, soustřeďte se na mír. Když nechcete další korupci ve vládě, soustřeďte se na vůdce, kteří mají moudrost a morální čistotu. Když nechcete šíření chudoby, soustřeďte se na to, jak k vám plyne hojnost.

16. Samozřejmě slova představit si, zobrazit si, vidět, myslet na něco, mají stejný účinek jako soustředit se, a mohou být nápomocné i rady, že člověk si má vizualizovat to, co skutečně chce. Například, dobrý život pro všechny: představte si davy lidí zdravého vzhledu, usměvavých, všeho věku, všech barev pleti, jak se procházejí v krásných parcích, smějící se děti, které si hrají na barevných hřištích. Představte si svěží zeleninové zahrady a stoly naložené jídlem, krásné obytné čtvrti se stromy a kvetoucími keři, školy a univerzity plné dychtivých studentů.

17. Pro záchranu přírodního prostředí a obnovu poškozené země a moří si představte Zemi s kříšťálově čistou oblohou a vodami, zelenou půdu tam, kde bývaly pouště, krásně rostoucí lesy.

18. Chcete-li humání zacházení se všemi zvířaty, vykreslete si zvířata všech druhů pasoucí se na lukách a mírumilovně se mísící navzájem i s lidmi.

19. Pokud lidé ukazují zájem, řekněte jim, že toto vše a mnohé další krásné věci jsou součástí Zlatého věku Země, a že právě kolektivní myšlenky, přání a činy jejiho lidu vytvářejí tento Věk.

20. Budou čisté a bezpečné zdroje energie; spravedlivé a rovné zákony; stabilní globální ekonomika a rovnoměrné rozložení hojného bohatství svět; nové formy dopravy, komunikace a staveb.

21. Budou od základu přestavěny infrastruktury všech států. Cestování z jedné země do jiné nebude omezeno. Všichni, kteří chtějí být zaměstnáni, budou zaměstnání, a pro každého bude více času na obnovu sil. Zdanění bude spravedlivé, a právě tak platy a mzdy. Ve školách se bude učit skutečná historie vašeho světa a univerzální zákony. Vzděláni na všech úrovních bude dostupné všem a rovněž návštěvy muzeí, galerií, divadel, koncertů a sportovních událostí. Techologie se budou rozvíjet mílovými kroky.

22. Všechna tato zlepšení a mnohá další nesmírně pozvednou život ve vašem světě, a projevují se již v kolektivním vědomí, a pokud jde o Zemi, jsou ve stavu plánů nebo uskutečňování. (Detaily o životě ve Zlatém věku najdete v poselství ze 31. prosince 2007, „Esej o roce 2012“, na Matthewových stránkách, http://www.matthewbooks.com).

23. Ještě hlubší zážitky vás čekají na osobní úrovni. Budete cítit své věčné spojení s Bohem, či jak jinak nazýváte Nejvyšší bytost tohoto vesmíru, a zaujmete své správné místo v naší vesmírné rodině, jako bratři a sestry, jimiž jste.

24. Zažijete život v kontinuu, kde se všechny časy odehrávají současně, a budete cestovat tam i zpět mezi Zemí a světy s kompatibilními energetickými úrovněmi. Budete telepaticky komunikovat s dušemi v duchu i ve fyzických civilizacích, jak si budete přát, a budete manifestovat své myšlenky do forem.

25. Budete vědět, že jste mocné multidimenzionální bytosti a že poznání a tyto schopnosti jsou složkami vaší duše. Nevyžadují esoterická studia a vnější instrukce – tyto samovolné objevy přijdou automaticky, až budete stále žít ve svém světle a duchovně se rozvíjet.

26. Nyní vám řekneme, co NEBUDE součástí života ve Zlatém věku: strach, jakékoli znečištění, náboženská dogmata, násili, hrdelní tresty a vězení, nadřazenost mužů, společenský kastovní systém, krutost k jakékoli formě života, chudoba, kontrola mysli a uzavřená mysl, chamtivost, závist, žárlivost, podvod, předsudky, korupce, škodlivé chemikálie a drogy, politické hašteření a byrokratické zbytečné procedury, zhýralé sebeničení, zdravotní postižení, hněv, bezohlednost, dělení na strany, sebesoustředěnost a egoismus, nečestnost, vojenská mentalita, záliba ve zbraních, závislosti, pornografie, bezdomovectví, obchod s otroky, kontrola médií, korporátní monopoly.

27. Tato chování a charakterové rysy a okolnosti, které kvetou ve třetí hustotě, zmiňujeme jen proto, abychom potěšili vaše srdce tím, že vbrzku zmizí – ve světě čtvrté hustoty, který již je na obzoru, nemohou existovat jejich nízké vibrace. A nyní vám říkáme, pokud vaše myšlenky setrvávají na některém z těchto postojů či podmínek, které způsobují mnoha lidem utrpení, přepněte se myšlení na to, co chcete, a jednejte podle toho – lásku, harmonii, laskavost, soucit, zdraví, hojnost, vzájemný respekt, velkorysost, ochotu pomáhat, radost, spolupráci, čest, odpuštění, vděčnost, nebojácnost.

28. Až bude moc lásky, či světla, protože to je naprosto stejná energie tvořit vaše kolektivní vědomí, ó, jaká nádhera bude ve vašich životech a ve vašem světě!

29. Nyní odpovíme na některé otázky ve vašich myslích. Nejprve vás naléhavě žádáme, abyste se přestali strachovat ohledně: dlouhodobých účinků radioaktivity z poškozených jaderných reaktorů v Japonsku, geneticky upravených potravin, vakcín a toxinů z různých druhů znečištění. Buňky všech osob, které absorbují světlo, jsou proměňovány na krystalinovou formu, která "odstíní" vše, co má nizké vibrace, zabraňující tělu, mysli i duchu zdravě fungovat.

30. V předchozích sděleních jsme se zmínili o četných předpovědích a prognózách, které se nesplní. Nyní mluvíme o dalších situacích, které nastaly nebo vyvstaly na povrch a jsou nyní zdrojem obav - nestane se tedy ani nic z tohoto: vojenské puče stejně utlačovatelské jako zkorumpované vlády, které vystrnadily; železniční vozidla přepravující tisíce lidí do internačních táborů; biologické zbraně; holografická zobrazení invaze mimozemšťanů jako důvod pro nastolení stanného práva; lidmi způsobené geofyzikální události, které zničí tisíce mil pobřeží; tak vážný nedostatek potravin, že bohatí budou hromadit potravu a zbytek světa umírat hladem; kontrola nad pitnou vodou.

31. Uvědomte si prosím že plán je jedna věc a uskutečnění jeho zamýšleného záměru je něco úplně jiného. Šarvátky, nahodilé násilí, politické hašteření a deprivace budou pokračovat, protože dualita v lidském rodě dohrává svůj poslední akt, ale nic nemůže zabránit Zemi, aby koncem příštího roku vyšla ze své třetí hustoty. Mezitím odejde velký počet lidí – všichni, kteří naplnili ustanovení ve své smlouvě duše, všichni, kdo odmítají světlo, a mnozí další, kteří raději odejdou, než by se přizpůsobili obrovským nadcházejícím změnám nebo uvěřili pravdám, které budou stále vycházet na povrch. Všechny tyto duše budou mít tolik příležitostí, kolik potřebují, aby mohly růst duchovně i intelektuálně.

32. Možná jste slyšeli, že byly zničeny dvě rozsáhlé podzemní prostory, které ukrývaly Illumináty ovládané laboratoře, vozidla, zbraně, skladiště a obytné čtvrti, ale bylo to bezpečnými prostředky, nikoliv nukleárními; a někteří z tábora Illuminátů byli odstaveni od moci, ale nikoliv zabitím. Jako obranná i útočná opatření používají síly světla pouze moc světla a technologie, které nemají škodlivé dodatečné následky. Vědí o plánech Illuminátů, a pokud je v nich podvrtání mostů výbušninami, které mohou být dálkově odpáleny, mají povolení tomu zabránit. I když se to může zdát jako porušení Stvořitelova zákona o svobodné vůli, není to tak – je to respektování svobodné vůle Země. Po 9/11 se Země rozhodla, že bude zabráněno každému dalšímu pokusu o terorismus v tomto měřítku, a s Božím svolením překazila naše vesmírná rodina úspěšně mnohé pokusy.

33. I zvířata „jdou do nebe“! Ne proto, že mají duši, ale proto, že jsou duše. Vše, co má úroveň vědomí, je duše, protože je to stvořeno ze Stvořitelovy podstaty lásky-světla, z životní síly všeho ve vesmíru. Také zvířata se vyvíjejí, tak jako ostatní duše. (Pokud vás zajímají rozsáhlejší informace o zvířatech, napište „zvířata“ do vyhledávače na Matthewově webu http://www.matthewbooks.com).

34. Všechny osoby, které doprovodí planetu do její čtvrté hustoty a na další cestě, tak učiní ve svých „dnešních“ tělech, nedostanou „nová“ těla, ale jejich těla budou postupně obnovena, omlazena „zbavena věku“. Těla postižená nemocemi jakéhokoli druhu se budou postupně uzdravovat – patří sem slepota, hluchota, snížená mentální kapacita, chronická bolest a degenerativní nemoci – a postupně také dojde k nárůstu chybějících končetin a zubů. Dávky léčby budou stanoveny stejnými prostředky jako nyní, po krátkou dobu, dokud bude léčba nutná. Během své cesty bude u všech osob obnoveno maximální fyzické, mentální i emocionální zdraví.

35. Víra či nevíra ve vzestup Země nemají co činit s tím, zda těla budou ovlivněna kombinací stále vyšších světlejších úrovní energie na cestě vzestupu a nízkými frekvencemi vydávanými zneužíváním technologií na planetě. Všechna těla jsou ovlivněna, ale účinky se liší podle současného zdravotního stavu, vědomí procesu vzestupu a reakce na bouřlivé situace ve světě. Absorpce světla pomáhá tělům, aby zůstala v relativní rovnováze a neulétla z dobrého stavu; totéž platí o emocionálním a mentálním fungování během tohoto období, ve vesmíru jedinečného, zejména v tomto pozdním stádiu, kdy se Země blíží do čtvrté hustoty.

36. Znečištění všeho druhu může být snadno vymýceno technologiemi vyvinutými ve vašem světě, ale dlouho potlačovanými a zneužívanými, ve spojení s pokročilými technologiemi naší vesmírné rodiny, a ty naučíme vaše vědce a inženýry.

37. Ne všechny mimozemské civilizace jsou dobrotivé, ale ty, jejichž posádky jsou na vaší obloze, ano. Nesvětelné bytosti z jiných civilizací, které žijí na planetě, brzy odejdou, protože jejich těla nemohou přežít vibrační úrovně, k nimž planeta nyní cestuje. Ano, mnozí bývalí obyvatelé Atlantidy se speciálně vrátili, aby pomohli zabránit opakování kataklysmické destrukce, která postihla jejich civilizaci; tyto duše mají také moudrost a schopnost vést, získanou z mnoha životů v duchovních světech a jiných fyzických civilizacích.

38. Postavení planet ve vašem slunečním systému má výrazné účinky na chování a postoje, zejména když je vzájemné postavení planet a Slunce zralé pro vzestupy energie. Ke vzestupům dochází stále častěji kvůli zrychlenému pohybu Země systémem, a až bude správně ve čtvrté hustotě, bude zde znatelný pocit stability, protože zde již nebude soupeřící negativita. Žádné nebeské těleso se nesrazí se Zemí, ani nepřijde tak blízko, aby to mělo znatelné následky.

39. Pro ty, kteří se ptají, zda by v této hektické době bylo užitečné získat astrologické tabulky pro vedení, říkáme, že tabulky připravené duchovně vyvinutými moudrými astrology by byly pomocným nástrojem; ale bylo by bláznivé nechat se při rozhodování vést pouze vnějšími zdroji a ignorovat poselství od své vlastní duše. Důležitým aspektem vývoje duše od třetí ke čtvrté hustotě je spojení duše a vědomí, které je určeno k tomu, aby vás drželo na cestě spojené s volbami ve vaší smlouvě duše.

40. Nemůžeme dát instrukce, „jak“ otevřít telepatické komunikační kanály, protože se otvírají, když přijde vhodný čas pro každou osobu, a načasování se liší, tak jak se lišíte vy mezi sebou. Avšak můžeme dát nějaké rady pro nové komunikátory, a protože telepatické kanály se otvírají stále častěji, tak jak převažují vyšší vibrace, jsme rádi, že můžeme zopakovat tyto rady.

41. Než budete zaznamenávat přenos nebo konverzovat, požádejte o ochranu vesmírné světlo, a trvejte na tom, aby se s vámi mohly spojit jen bytosti světla. Nepokoušejte se komunikovat, když jste nemocní, emocionálně či mentálně stresováni, nebo cítíte strach či hněv – všechny tyto stavy snižují vaši energetickou úroveň a usnadňují nízkým entitám, aby se s vámi spojily. Sebepochybování je zpočátku přirozené, a i to je pozvánka pro bytosti nízké úrovně; pokud se cítíte nejistí ohledně informace z nějakého zdroje nebo máte nepříjemný pocit, přerušte spojení a pokuste se opět, až budete odpočatí. S praxí si začnete věřit, ale čiňte tak s pokorou – nízké vibrace egoismu vás zcela jistě spojí s temnými zdroji.

42. Veškerá temnota bude pryč, až Země ke konci vašeho kalendářního roku 2012 vstoupí do čtvrté hustoty, ale ne všechny slávy Zlatého věku budou hned na prahu. Úžasné změny se budou rozvíjet ve vašem světě, včetně radostných setkání s milovanými dušemi, které jste znali v tomto životě, a vzpomenete si i na jiné. Jak řekla Gaia, „mnohé divy čekají vás i tento náš svět.“

LOVE and PEACE
Suzanne Ward
www.matthewbooks.com