Zaregistrujte se ZDARMA
Jste zde: Domů /

Je v této době "probuzení" opravdu možné?

01.03.2012
Otázka - Slyšel jsem toho hodně o myšlence probuzení. Co to ve skutečnosti je?

Otázka - Slyšel jsem toho hodně o myšlence probuzení. Co to ve skutečnosti je? Je v této době probuzení opravdu možné?

Odpověď - Jednoduše řečeno, být „probuzený“ je rozpuštění smyslu/pocitu pevného, odděleného já. Jakmile jednou zjistíme, že naše pojetí svého „já“ je iluze, budeme schopni prožívat sebe samé jako tok vědomí, který už není podřízený omezením a podmíněnosti mysli. Ano, v této době je to možné.

Otázka – Proč tomu tak je?

Odpověď - Má to co do činění s evolučními cykly lidstva a Země. Opouštíme období Kali Yuga, epochu tmy a chaosu, a vcházíme do Satya Yugy, epochy požehnání a probuzení do světla. Tento přechod začal v roce 2003 n.l. a dosáhne „kritického množství“ koncem roku 2012 n.l.

Otázka – Jak může Bhagavan tvrdit, že jednoduše dá lidem probuzení?

Odpověď - Mnoho lidí spojuje probuzení s nějakým zvláštním úsilím, bojem, disciplínou a askezí, jejichž výsledkem je úplné zřeknutí se světa a totální zasvěcení se duchovní cestě. Nic nemůže být dál od pravdy. Probuzení se nedá dosáhnout úsilím, bez ohledu na to, jak moc se snažíte. Ve skutečnosti takové úsilí může být tou největší překážkou! Je to jako kdybyste se snažili vytáhnout sami sebe z tekutých písků tím, že budete sami sebe tahat za vlasy. Většina indických tradic učí, že probuzení může být dáno jedině jako dar milosti. V tomto případě se milost projeví jako neurobiologické změny v mozku.

Otázka – Jak dojde k těmto neurobiologickým změnám v mozku?

Odpověď - Dojde k tomu prostřednictvím předání energie, která je známá jako Dikša/Požehnání Jednoty a která je naprogramována Ammou a Bhagavanem, aby přetvořila strukturu a fyziologii mozku. Jakmile je tento proces dokončen, člověk se nachází v permanentním stavu probuzení. To není nutně mystický stav, ale prostě stav prožívání skutečnosti takové, jaká je, bez omezujících filtrů a podmínění lidskou myslí.

Otázka – Musel bych se vzdát svého současného životního stylu, kdybych se chtěl stát probuzeným?

Odpověď - Jenom pokud to chceš. Nemusí se z tebe stát poustevník žijící v nějaké jeskyni, pokud ovšem sám necítíš, že to chceš. Bhagavan zdůrazňuje, že být probuzeným je velmi přirozený stav a že pokud se něco změní, tak to, že se člověk stane více funkčním, radostným, milujícím a výkonným v každém aspektu života.

Otázka – Musím změnit náboženství, abych mohl jet na Univerzitu Jednoty?

Odpověď - Náboženství nemá nic společného s probuzením, ani s duchovnem. Probuzení je čistě neurobiologický jev. Když se probudíš, tvoje vůdčí světlo bude vycházet z tvého vnitřku a ty se spojíš s podstatou v rámci jakéhokoli náboženství nebo duchovní tradice, k níž náležíš.

Otázka – Jak dlouho to bude trvat, než se probudím?

Odpověď - To závisí na mnoha faktorech, včetně stavu tvých čaker nebo nádí, na podmíněnosti z tvého dětství, na tvých strachách a odporu vůči změnám, na tvém pojmu Boha a na tvém karmickém osudu. Někteří lidé se probudí po jediném Požehnání Jednoty/Dikše, zatímco u jiných to vyžaduje mnohem delší dobu. Bhagavan říká, že každý pokud je v lidském těle se PROBUDÍ.

Otázka – A co lidé, kteří zemřeli?

Odpověď - Když dojde k masovému probuzení, pak se i oni stanou probuzenými, říká Bhagavan.

Otázka - Jak můžete slibovat probuzení v tak krátkém čase, když tolik z nás o to usiluje po mnoho životů, aniž bychom se k tomu byť i jen přiblížili?

Odpověď - Není to tak krátká doba. Lidstvo je na této cestě po velmi dlouhou dobu. Nyní vstupujeme do Zlatého věku a lidstvu jsou k dispozici nové energie, které dříve k dispozici nebyly. Bhagavan říká, že už jsme udělali všechny svoje sádhany, neboli duchovní práci. Nyní je čas dokončit tuto cestu jako lidský druh.

Otázka – Je probuzení konec naší duchovní cesty? Co přijde potom?

Odpověď - Ne, je to jako projít dveřmi do nového světa, ale cesta je bez omezení! Cesta teprve začíná.

Otázka – Jak se dozvím, že jsem se probudil?

Odpověď - Budeš vědět, že jsi probuzený, až se přestaneš snažit se probudit. Utrpení je v podstatě odpor vůči prožívání skutečnosti takové, jaká je. Jakmile budeš probuzený, už se nebudeš snažit změnit, popírat, bránit nebo zbožňovat svůj prožitek skutečnosti. Budeš přirozeně prožívat přítomný okamžik takový, jaký je.

Otázka – Jak vypadá probuzení?

Odpověď - Bhagavan mluví o probuzení jako o vytvoření díry ve zdi vaší mysli. U některých lidí to může trvat déle než u jiných. U některých lidí to může být zpočátku malá prasklina, zatímco u jiných se zboří najednou celá zeď. Bez ohledu na to, jak se to stane, jakmile jednou prožiješ tu díru ve zdi, můžeš tou dírou projít do jiného vnímání skutečnosti. Naše smysly se stávají mnohem ostřejšími. Mystické skutečnosti se začnou prolínat do běžné reality našeho každodenního života. Když rozpustíme pocit oddělenosti od zbytku vesmíru, který nás držel za zdí, pak může celý vesmír proudit skrze nás! Ale to člověk musí prožít přímo!

Otázka – Budu schopen dělat zázraky, až se probudím?

Odpověď - Celý život se stane zázrakem, až nebudeš podmiňován myslí. To, čemu říkáš zázraky, se stane běžnou životní zkušeností.

Otázka – Budu schopen vykonávat svoji běžnou práci, až se probudím?

Odpověď - Nebudeš odpojený od světa. Budeš dále žít svůj život, dělat svoji práci, zapojovat se do vztahů. Ale tím, že budeš více přítomen v každém okamžiku, každá všední chvíle se stane neobyčejným prožitkem.

Otázka – Změní se moje vztahy, až se probudím, a jak?

Odpověď - Zjistíš, že to, co jsi nazýval láskou, byla pouze potřeba tvého neurotického já přežít. Začneš prožívat bezpodmínečnou lásku a neomezenou radost ve všech svých vztazích, včetně vztahu sám k sobě!

Otázka - Je masové probuzení opravdu možné, nebo je to jen zbožné přání?

Odpověď - Myšlenka masového probuzení je založena na přírodních zákonech. Ať už to nazýváme "bod zvratu" nebo "fenomén sté opice" nebo zákon "stržení proudem", předpoklad je, že když se určitý počet lidí – tzv. „kritické množství“ - nachází ve vyšším stavu vědomí, pak kolektivní vědomí automaticky přejde do rezonance s ním.

Otázka - Co je to morfogenetické pole?

Odpověď - "Morfogenetické pole" je termín vytvořený biologem Rupertem Sheldrakem a představuje pole vědomí specifické pro daný druh. Čím více členů nějakého živočišného druhu vykazuje nějakou vlastnost nebo vibruje v určitém stavu vědomí, tím snadnější je pro všechny ostatní jednotlivce daného druhu nabýt této vlastnosti nebo stavu vědomí.

Otázka - Budu schopen léčit ostatní lidi, až budu probuzený?

Odpověď - Často se stává, že se čakry a nádí při probuzení aktivují, což aktivuje schopnost léčit tělo a emocionální bloky z minulosti. Schopnost léčit se ještě zvyšuje, když se dostaneš do stavu realizace Boha.

Otázka - Myslíte si, že se synchronicita v životě zvyšuje, když se člověk probudí?

Odpověď - Když se probudíte, už se nesnažíte řídit svůj život vycházejíce ze svého omezeného vnímání života a reality. Zjistíte, že se celý vesmír pohybuje skrze vás. Synchronicita se stane způsobem života, příležitosti přicházejí do cesty zdánlivě s malým úsilím a život se stane spontánním a snadným.

Otázka - Zdá se, že probuzení je obecně východní koncept. Je to stejné jako sjednocení se s Bohem?

Odpověď - Jsou to dva rozdílné stupně. Můžeš být probuzený, aniž bys byl ve stavu realizace Boha. Můžeš také být ve stavu realizace Boha, aniž by ses probudil. Ale když dojde k obojímu, probuzení i realizaci Boha, pak máš opravdu milost, sílu a lesk Božského vědomí, které vyzařují skrze všechno, co děláš!

Otázka - Co se děje při kurzu 1. stupně (Level 1)?

Odpověď - Dostaneš se do poměrně intenzivního procesu sebezkoumání, kterému se říká “samskara shuddhi”, během něhož ti bude nabídnuta možnost vidět sama sebe z mnoha úhlů pohledu, včetně své temné a ošklivé stránky. Uvidíš a vyčistíš své emocionální problémy, negativní podmiňování a vzory z dětství a uvolníš svá pevná přesvědčení, která tě tak dlouho udržovala v utrpení. Dále pak procházíš procesem vyprazdňování, během něhož vidíš „skrz“ své já a tím se od svého já osvobodíš. V tomto novém stavu bytí jsi připraven na konečnou fázi kurzu 1. stupně, jíž je sestoupení božské přítomnosti.

Otázka - Zažil jsem stavy probuzení i dřív. Čím je toto tak odlišné?

Odpověď - Možná to není tak odlišné v některých ohledech. Morfogenetické pole probuzení zaplavuje planetu a mnoho lidí na celém světě, kteří nikdy nebyli vystaveni těmto stavům, je začínají spontánně prožívat. To, co mnoho lidí prožívá ve spojitosti s požehnáním jednoty, však nejsou jen občasné prožitky vrcholu, ale neurobiologická změna v mozku, vedoucí k trvalému stavu probuzení.

Otázka - Co je to "temná noc duše", o níž jsme tolik slyšeli? Je to pro mě trochu děsivé.

Odpověď - Když vneseme do těla více světla, vyvolá to odpovídající emocionální a biologickou reakci. Staré překážky, fyzické bloky a emocionální vzory vyplouvají na povrch, aby byly rozpuštěny. "Temná noc duše" představuje čištění osobního nevědomí v přípravě na hlubší sestoupení světla a je obvykle považována za předpoklad pro hlubší stupně mistrovství. Ježíš prožíval tuto "temnou noc duše" před započetím svého veřejného poslání, když "zápasil se Satanem" na poušti. Buddha to také zažil během svého procesu probouzení, když bojoval proti "pokušení démona Máry." Je to děsivé, jen dokud se bojíš smrti. Jakmile si uvědomíme, že neexistuje žádné "já", které může zemřít, může začít nový úsvit.

Otázka - Říkáte, že k masovému probuzení dojde v roce 2012. Má to něco společného s mayským kalendářem?

Odpověď - Mayský kalendář ukazuje na rok 2012 jako na konec lineárního času a počátek nové fáze zkušeností pro celé stvoření. Hinduisté považují stejné období za kritický okamžik pro kolektivní přechod do příštího Zlatého věku. Tyto dva systémy se shodují, stejně tak jako vize mnoha lidí po celém světě, kteří viděli, že na této planetě v tuto dobu vznikne něco nového a vzrušujícího.

Otázka - Má karma nějakou roli při probuzení? Co se stane s karmou, když se člověk probudí?

Odpověď - Vaše osobní karma je faktor, který vás může dovést ke dveřím. Jakmile jste na prahu probuzení, skrz dveře vás ale může provést pouze milost. A jakmile “já” je pryč, je pryč i vaše karma. Zůstává ještě určitá míra "národní" karmy nebo karmy "lidstva", ale vaše "osobní" karma zmizí spolu s vaším “já”.

Otázka - Slyšel jsem o probuzených bytostech, které neměli žádného guru. Jak můžete říct, že vám to musí dát guru?

Odpověď - Guru nemusí být ve fyzické podobě. Může to být třeba božská bytost nebo dokonce váš vlastní Antaryamin (božský princip přebývající uvnitř vás). Pro většinu lidí je však mnohem snazší důvěřovat a mít vztah s někým, kdo je vtělen ve fyzickém těle. Faktem zůstává, že je to dar milosti, a musí vám být dán. Je to jako snažit se utéct z vězení mysli pouze pomocí nástrojů této mysli. Klíč je na druhé straně!

Otázka - Mohu očekávat, že se probudím, když přijedu na kurz 1. stupně na Univerzitu Jednoty?

Odpověď - Pusť se všech očekávání. Nemůžeš dosáhnout probuzení skrze své vlastní úsilí, ať se snažíš jakkoli. A je-li tvůj čas, bude ti umožněno tento dar přijmout bez ohledu na to, jak moc si myslíš, že dokážeš odolat! Jediné, co můžeš udělat, je otevřít své srdce a říci "ano" tomuto prožitku. Nechť se požehnání jednoty/dikša postará o zbytek. Vesmír odpoví perfektním načasováním!

Převzato z www.onenessuniversity.org, překlad: Eva Sušková