Zaregistrujte se ZDARMA
Jste zde: Domů /

Lehké vznášení připomínající stav opojení

21.04.2012
Je velmi obtížné, prakticky nemožné, vysvětlit novou cestu Země. K tomu neexistují žádné staré stopy, žádná svědectví. Je to cesta...

Je velmi obtížné, prakticky nemožné, vysvětlit novou cestu Země. K tomu neexistují žádné staré stopy, žádná svědectví. Je to cesta zpět do vyšší úrovně, která nemá nic společného s tak často zmiňovaným 26 000letým cyklem. Ten sice končí, mluvíte o začátku věku Vodnáře. Nyní se však Nejvyšší a Trojjediný Stvořitel rozhodl, že této sluneční soustavě umožní tak říkajíc vysokorychlostní průběh transformačního procesu. Co by jinak trvalo miliony let vývoje, to se nyní děje rychlým rozšiřováním vědomí. To se týká nejen Země, ale celého universa. Každá planeta, každá sluneční soustava má svůj vlastní způsob vývoje.

Tato malá nádherná planeta na okraji vesmíru, zvaná Země, však dostává naprosto mimořádnou dávku nejvyšší Božské energie. Budete pozvednuti jemnou sametovou rukavicí. I když je tu ochrana z vyšší úrovně, přesto má Země co dělat, aby tuto dávku zvládla. To  je to, co nyní vnímáte a pociťujete ve zvyšující se míře. Často jsme už o tom hovořili. Pro jakou cestu se rozhodneš? Pro cestu rozumu, který chce všemu přijít na kloub a hledá důkazy a informace? Který možná přemýšlí, zda si udělat zásoby nebo něco podobného, aby  se člověk zabezpečil a přežil? Který možná dokonce i uvažuje, že by mohl uzavřít nějaké pojištění, které by mu podobné zabezpečení nabízelo? Není to šílené? Nebo zvolíš cestu srdce? Je nadlehčována nejvyšší Božskou instancí a prochází jakoby uchem jehly do centra Bytí. Těžko ti to mohu popsat slovy, avšak mohu ti poradit, abys to vnímal. Jak vnímáš tento nádherný proces, při kterém získáváš Božskou energii a spolu se Zemí můžeš vplout do vyšší úrovně? Ano, tak je to možné popsat, neboť to překonává vše, co jste tady dosud prožili a není to cesta s orazítkovanou jízdenkou.

Je to jako lehké vznášení, připomínající stav opojení, které je podporované Vyšším vědomím. Je to vklouzávání do vyšší vibrace, kde je vše naprosto jiné, než bys kdy očekával. Neexistují tam žádné banky, žádné pojišťovny, žádní prezidenti, kteří chtějí lidem vše jen regulovat, protože tam už jich není zapotřebí. Je to způsob života, založený na vlastní odpovědnosti a velké oddanosti životu jako takovému.

Zapomeň na všechny nápady na zlepšení, které bys chtěl prosadit tady na trojdimenzionální Zemi, pokud bys jednoho dne mohl vést vládu. Nová cesta nemá nic společného s pozemskou logikou a pozemským trojdimenzionálním děním. Ubírá se skrz vyšší Přítomnost vlastního Bytí, kde má prioritu láska k sobě samému a z toho vyplývající soucit k ostatním lidem. Tvé Vyšší já se do tohoto procesu bude stále víc vkládat. Povznáší tě do vyšších frekvencí spolu s myšlenkami na život, jenž tomu odpovídá. Tím tě nechci odradit, aby ses tady a teď nepustil do věcí, které si podle tvého názoru zaslouží změnu. Nenech se znervóznit, nepropadej zlosti nebo strachu, když něco nebude fungovat nebo se bude zdát neřešitelné.

Vznášej se s radostí, nadšením, láskou a lehkostí směrem do života, jaký chceš žít. Pomáhej ostatním, pokud o tvou pomoc požádají a stojí o ni, ale nesnaž se být misionářem nebo někoho hodnotit, posuzovat. Nech Lásku, která se v tobě stále víc otevírá, protékat do úrovní plných Světla a Nekonečnosti a užívej si pozorování, jak transformace pokračuje. Pro Novou Zemi neexistuje žádný koncept, který by se dal naťukat do počítače, uložit, analyzovat a znovu přečíst. Existují jen tvé nápady, které máš uloženy ve svém srdci. Tvé srdce totiž ví, jaké to je žít na jiných frekvencích.

Vzpomíná si na to. A tvé vzpomínky na život, ve kterém neexistoval hlad, zločin, lstivost a vychytralost, jsou uloženy v přítomném okamžiku teď. Vše, co se kdysi událo, vlastně nepodléhá času, protože vše existuje právě teď. Potřebuješ se jen ponořit do svého srdce, tam najdeš pochopení a nápady pro život v lásce a lehkosti. Často říkáme: jednoduše se spoj s tou nádherou a smyslností. Starosti, které nyní všechny lidi potkávají, nelze řešit dualistickým rozumem. Rozpadnou se a transformují působením Lásky, jež vše stvořila a působí ve vyšších vibracích. Kdykoli se tady v trojrozměrném světě rozhoduješ výhradně jen pro něco dobrého, zároveň tím ale posiluješ i to špatné. Taková je dualita. Pokročíš-li však do svého Vyššího posvátného srdce, tvého skutečného Bytí, do roviny, která je spojena s akášou a ze které také tvoříš, pak můžeš přitáhnout skutečné změny a skrz sebe pak změníš i Zemi. Není to nádherné?